holaaa

72 teksty – auto­rem jest ho­laaa.

Z moich słów zos­tała upleciona
Na różne stro­ny rozdmuchana
Da­lej poniesiona
Plotka
Której rze­komym właści­cielem byłam ja
Bo właśnie tak wygląda dzi­siej­sza rozmowa... 

aforyzm • 7 marca 2018, 05:16

Kochankowie z miłości

Mro­wienie w rękach,
w żołądku, na skórze.
Mówisz, że miłość to narkotyk,
na ha­ju jes­teś, w chmurze.
Tak...
Uzależniasz.
Nie pragnę nic więcej.
Chcę się z Tobą kochać.
Chcę czuć Cię obok, we mnie.
Żywi­ciel mych zmysłów
to Ty.
Na­karm mnie Kochanie,
Daj roz­kosz, daj łzy.
Wy­pełnij mnie po brzegi,
Bym krzycząc mogła się wyzwolić.
Zat­rać się we mnie, w mej głębi.
I daj mi wte­dy spoj­rzeć w Two­je piękne oczy.
Nim zasnę,
na zawsze...
W pa­mięci zacho­wam obraz
Kochanków z miłości,
a To­bie będę dziękować. 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 3 marca 2018, 23:57

Bać się przeg­rać ze strachem już jest Twoją przegraną. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 4 marca 2012, 10:37

Błąd Boga

Jest Wielki,
a właści­wie niewidoczny.
Je­go niez­wykłość jest wszędzie,
a rzad­ko kto ją dostrzega...
Boże!
Dlacze­go skrzyw­dziłeś swój Świat ten stworzony,
kimś kto za nic ma Twe­go wy­siłku dzieło?

To jest jak baj­ka:zwierzęta, przyroda,
pachnąca zieleń i ot­chłań niebieska,
tyl­ko po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 października 2011, 23:04

Życie du­si, a Ty o śmierć się martwisz. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 27 lipca 2011, 21:27

Każdy ma swoją matkę,
Głupi - Nadzieję,
Mądrzy- Rzeczywistość. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 czerwca 2011, 10:15

Wytrzymałość

Mówisz, że za gra­nicą nig­dy nie byłeś, to właśnie te­raz ją przekroczyłeś. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 5 maja 2011, 11:58

Rzeczy­wiście widzę za mało.
Czar­nuchy, Żydzi, Pe­dały, Les­by, Kur­wy i Downy.
Ja widzę tyl­ko ludzi. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 4 maja 2011, 13:00

Tak nap­rawdę wszys­cy jes­teśmy do siebie po­dob­ni, dla­tego tak ciężko od­na­leźć nam siebie sa­mych wśród te­go po­dobieństwa. A kiedy ko­muś się uda to zro­bić zos­ta­je potępiony za in­ność . To co łat­wiej zaak­cepto­wać- to, że wszys­cy są ta­cy sa­mi czy to, że każdy z nas jest inny? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 kwietnia 2011, 08:18

I był je­den człowiek, który tyl­ko sie­dział i wciąż się uśmie­chał. Ani nie wsta­wał w trak­cie czy­tania ewan­ge­lii, ani nie klęczał pod­czas od­ma­wiania mod­litwy. Sie­dział w tym kościele tak jak­by znaj­do­wał się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 marca 2011, 20:55

holaaa

Niektórzy żyją dla majątku, Niektórzy żyją tylko dla sławy, Niektórzy żyją dla władzy, Niektórzy żyją tylko, aby grać. Niektórzy chcą diamentowych pierścionków, Niektórzy potrzebują trzech tuzinów róż. Nie twierdzę, że to coś złego, bo żyję i daję żyć innym. Sama siebie pocieszam, że "niektórzy" nie oznacza "wszyscy".

Zeszyty
  • Tak Jest – Ja­kie to za­baw­ne, że tak właśnie postępu­jemy...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

holaaa

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 marca 2018, 09:58kati75 sko­men­to­wał tek­st Kochankowie z miłości

7 marca 2018, 05:16holaaa do­dał no­wy tek­st Z moich słów zos­tała [...]

4 marca 2018, 10:12Naja sko­men­to­wał tek­st Kochankowie z miłości

4 marca 2018, 09:09fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kochankowie z miłości

3 marca 2018, 23:57holaaa do­dał no­wy tek­st Kochankowie z miłości